تبلیغات
..::هنر21::.. - نرم افزار حسابداری صندوق

..::هنر21::..

نرم افزار حسابداری صندوق

نویسنده :امیر 21
تاریخ:شنبه 20 خرداد 1391-12:23 ق.ظ

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری صندوق:

صندوق‌ ‌های قرض الحسنه فامیلی دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل،‌ ‌ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک‌ ‌پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای‌ ‌مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها کاغذبازی های متداول،‌ ‌معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع‌ ‌رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد‌ ‌این‌گونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و‌ ‌داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه‌ ‌فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند که‌ ‌در معنای لغوی کلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه‌ ‌غیر آن در چارچوب ارتباط نیکو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با‌ ‌دیگران و در نهایت واپس دادن آن.‌
‌صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شرکت نواندیشان نصف‌ ‌جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و کلیه حقوق معنوی آن برای‌ ‌پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.‌‌

هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را‌ ‌انجام می دهد که هر یک در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا‌ ‌یادآوری موارد کلی در این رابطه مفید می باشد.‌‌
۱) در ابتدا اطلاعات کلیه اعضاء به همراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.‌‌
۲‌ ) هر یک از اعضاء به طور ماهیانه مبلغی ثابتی را به پس انداز خود اضافه می کنند.‌‌
۳‌) وامی که به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق کسر می گردد و دریافت کننده ، مبلغ وام و کارمزد را بدهکار می شود.‌‌
۴‌) برای پرداخت اقساط وام و کارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.‌‌
۵‌) مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.‌‌
۶‌) هزینه های ثبت شده نیز از موجودی کسر می گردد.‌‌
۷‌) از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.‌‌
۸‌) بهتر است گزارش صندوق در محدوده یک ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.‌‌
۹‌) خروج از فرم نه تنها با کلیک کردن روی کلید خروج قابل انجام است بلکه‌ ‌از طریق صفحه کلید به صورت خ‌Alt+ ‌نیز امکان پذیر می باشد. همین‌طور ی‌Alt+ ‌برای ویرایش و ح‌Alt+ ‌برای حذف قابل دسترس است.‌ ‌
● برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب‌ :
▪ ‌ثبت اطلاعات اعضاء‌:‌
این فرم که بوسیله کلید۵F ‌‌نیز قابل دسترسی سریع می‌‌ ‌باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد.اطلاعات پایه اعضاء ( شامل: ‌ ‌شماره عضویت ، تاریخ عضویت ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات شناسنامه ای ،‌ ‌پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت‌ ‌ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید کافی است دکمه ویرایش را انتخاب نموده و‌ ‌مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان‌ ‌اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف کرد. عملیات‌ ‌فیلترکردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یک عنوان خاص در نام خانوادگی نیز‌ ‌از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب‌ ‌نام خانوادگی شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را‌ ‌نه تنها می‌توان به صورت دستی اصلاح نمود بلکه این امکان به صورت خودکار وجود‌ ‌دارد تا پس از دریافت وام ، فرد دریافت کننده به انتهای نوبت انتقال یابد.‌
‌شایان ذکر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.‌
▪ ‌واریز ماهیانه اعضاء‌:‌
در این فرم که از طریق کلید۶F ‌ ‌نیز قابل دسترسی است‌ ‌مبالغی که اعضاء به طور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می کنند ، ثبت می‌ ‌شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه ، قسط وام ، کارمزد وام‌ ‌دریافتی ، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولا مجموع‌ ‌مبالغ فوق به‌صورت یکجا طی تاریخ و مدرک مربوطه پرداخت می شود.‌‌
در عین‌ ‌حال که کلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود ، باید مد نظر داشت‌ ‌که در واقع مبلغ کارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.‌
‌همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات‌ ‌جدید با انتخاب کلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یک از سطرها را‌ ‌حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را‌ ‌رویت نمود.‌
▪ ‌پرداخت وام‌:‌
‌اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با کلید۷F ‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع است.‌
‌پس‌ ‌از انتخاب عضوی که وام را دریافت می کند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت ،‌ ‌مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود که با این عملیات‌ ‌مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.‌
‌در ادامه درصد کارمزد و مبلغ کارمزد نیز ثبت می شود‌ ‌که جزء درآمدهای قابل حصول می باشد که اصلا دریافت کننده وام آنرا با‌ ‌اولین قسط پرداخت می کنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء‌‌ ‌نیز با تائید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق‌ ‌کسر می گردد.‌
▪ ‌پرداخت مساعده‌:‌
‌در این برنامه امکانی ایجاد شده است که بتوان به اعضائی که دچار مشکل شده اند مبالغی به صورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.‌
‌مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق کسر‌ ‌گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم‌ ‌امکاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آن‌را به وسیله‌ ‌کلید۸F ‌ ‌به سرعت اجرا نمود.‌
▪ پرداخت هزینه ها‌:‌
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با کلید۹F ‌‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع می باشد.‌
‌همانند‌ ‌فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی کلید ویرایش کلیک نمود و‌ ‌هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت کرد. همچنین باید مدنظر داشت که‌ ‌مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق کسر می گردد.‌
‌▪ گزارشهای صندوق‌:‌
‌این فرم از طریق کلید۱۰F ‌ ‌قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.‌ ‌
ـ گزارش گردش صندوق‌:
‌با این کلید نه تنها می توان گردش کلیه مبالغ واریزی‌ ‌و برداشتی را رویت نمود بلکه این امکان وجود دارد تا با وارد کردن محدوده‌ ‌تاریخ ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش کرد.‌
‌گزارش حساب اعضاء : این گزارش برای این طراحی شده تا‌ ‌بتوان در هر زمان صورتحسابی از کلیه عملیات مالی یکی از اعضاء را به وی‌ ‌ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز کاملا مشخص می گردد.‌‌
▪ انجام قرعه کشی‌:‌
‌تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را‌ ‌از طریق قرعه کشی بین اعضاء تقسیم کنند و این قرعه کشی باید به نحوی‌ ‌براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در‌ ‌محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود‌‌ ‌برنامه قرعه کشی را انجام داده و جایزه هر یک از برندگان مشخص شود.‌
▪ ‌تهیه فایل پشتیبان‌:‌
‌تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.‌
‌در پوشه برنامه یک پوشه بنامBackup ‌ ‌وجود دارد که‌ ‌فایل های پشتیبان به صورت خودکار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی‌ ‌فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشهTools ‌ ‌نیز مورد نیاز می باشد.‌
‌با انتخاب کلید فایل پشتیبان برنامه یک نسخه فشرده‌ ‌شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی که تاریخ روز در امتداد نام‌ ‌آن می باشد‌ .rar (۸۷۱۰۱۸) CashData ‌در پوشه مربوطه ذخیره می کندو پس از‌ ‌آن فرمی باز می شود تا این امکان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را‌ ‌در محلی دیگر نیز ذخیره کنید.‌
▪ ‌تنظیمات برنامه‌:‌
‌تنظیمات کلی برنامه در این قسمت انجام می شود
۱ ) ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
۲‌) تعیین رمز ورود برنامه: شخصی که قصد دارد وارد برنامه شود باید این کد را بداند.‌‌
۳‌) بصورت پیش فرض کد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن کلیدCTRL ‌ ‌را فشرد.‌‌
۴‌) قابل‌ ‌نصب بر روی ویندوز های بالاتر از ویندوزXP ‌ ‌لازم به ذکر است شما برای‌ ‌اجرای برنامه به نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office Access ‌ ‌احتیاج دارید که‌ ‌با نصب نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office ‌ ‌می توانید از برنامه استفاده‌ ‌نمایید.‌‌داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:53 ب.ظ

You reported that superbly!
pharmacy onesource drugstore online india buy viagrow pro canada online pharmacy the best canadian online pharmacies canada pharmacies online prescriptions canadian pharmacy world buy vistagra usa canada drugs pharmacy canada plus
cialis for men
دوشنبه 3 تیر 1398 10:18 ق.ظ

You stated it wonderfully.
cialis for sale south africa cialis 5mg billiger prix de cialis weblink price cialis preis cialis 20mg schweiz interactions for cialis ou trouver cialis sur le net deutschland cialis online tarif cialis france tadalafilo
Generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 06:19 ب.ظ

You mentioned that very well.
cialis lilly tadalafi the best site cialis tablets cialis price in bangalore cialis super kamagra cialis 05 female cialis no prescription cialis for bph buy cialis online cialis name brand cheap fast cialis online
http://gatasbers.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:41 ق.ظ

Cheers, An abundance of data.

free cialis cialis sicuro in linea cialis 5 mg buy buy online cialis 5mg are there generic cialis cialis en mexico precio cialis price thailand overnight cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara click now cialis from canada
cialis 100 mg 30 tablet
شنبه 1 تیر 1398 10:37 ق.ظ

Truly a lot of fantastic material!
cialis bula cialis professional yohimbe cialis without a doctor's prescription estudios de cialis genricos buy online cialis 5mg cialis 05 cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis online ou acheter du cialis pas cher
http://eracex.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 06:35 ب.ظ

With thanks, I like it.
cialis prices cialis online deutschland cialis 5 effetti collaterali cialis generico in farmacia buy cialis sample pack 200 cialis coupon order a sample of cialis cialis online holland we choice cialis uk side effects of cialis
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 03:00 ق.ظ

Really plenty of amazing material.
preis cialis 20mg schweiz prices on cialis 10 mg cialis 100 mg 30 tablet we use it 50 mg cialis dose buying cialis on internet tadalafil 20 mg prezzo cialis a buon mercato cialis generique cilas tadalafil 20 mg
http://easanfal.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:47 ق.ظ

Amazing quite a lot of fantastic material!
cialis tadalafil online costo in farmacia cialis cialis tablets australia price cialis wal mart pharmacy side effects for cialis prescription doctor cialis generic cialis levitra cialis cipla best buy cialis flussig cialis alternative
Cialis 20 mg
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:29 ب.ظ

Information effectively considered!!
cialis 10mg prix pharmaci cialis alternative compare prices cialis uk cialis 20 mg effectiveness cialis dose 30mg safe dosage for cialis click here take cialis acheter du cialis a geneve chinese cialis 50 mg cialis cuantos mg hay
Cialis online
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:54 ق.ظ

This is nicely put. .
wow cialis 20 brand cialis generic usa cialis online generic cialis review uk free generic cialis comprar cialis 10 espa241a order a sample of cialis cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness cialis purchasing
http://reshynog.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:07 ق.ظ

Nicely voiced genuinely! !
cialis for bph cialis 100mg suppliers cialis generisches kanada acquistare cialis internet click here cialis daily uk best generic drugs cialis click now buy cialis brand cialis 5 mg we use it cialis online store cialis 5 mg
generic viagra and cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:59 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of facts.

cost of cialis cvs cialis kamagra levitra buying brand cialis online we like it cialis price price cialis best effetti del cialis cialis coupons cialis side effects dangers viagra vs cialis cialis 5 effetti collaterali
http://dentrepde.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:25 ب.ظ

Regards! Loads of knowledge!

tadalafilo cialis 5 mg schweiz cialis baratos compran uk chinese cialis 50 mg prix de cialis effetti del cialis cialis 20mg india cialis 100mg cost i recommend cialis generico cialis 20 mg
is there generic for cialis
شنبه 25 خرداد 1398 01:54 ق.ظ

You made your point.
cialis generique 5 mg cialis qualitat generic cialis tadalafil are there generic cialis generic cialis cialis generique when will generic cialis be available click here take cialis only best offers cialis use cialis generico milano
buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 11:39 ق.ظ

You reported it really well.
cialis 10 doctissimo cipla cialis online cialis sale online rx cialis para comprar walgreens price for cialis calis ou acheter du cialis pas cher cialis online buy original cialis cialis price thailand
best ed medications
جمعه 24 خرداد 1398 10:55 ق.ظ
ace inhibitors erectile dysfunction http://viagralim.us ace inhibitors erectile dysfunction !
Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any tips?
buy cialis 25mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:05 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
walgreens price for cialis discount cialis compare prices cialis uk cialis super kamagra generic cialis cialis 20 mg best price cialis pas cher paris cialis generico lilly acheter cialis meilleur pri buy cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 02:03 ب.ظ

Reliable stuff. Many thanks!
buy cialis cheap 10 mg cialis patentablauf in deutschland cialis prezzo di mercato cost of cialis cvs generic cialis with dapoxetine where do you buy cialis safe site to buy cialis online cialis 5 mg buy click now cialis from canada can i take cialis and ecstasy
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:57 ق.ظ

Kudos, Good stuff.
prix cialis once a da cialis in sconto tadalafil 20mg generic cialis pro cialis dose 30mg cialis daily cialis 100mg suppliers buy cialis online cialis savings card generic for cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 03:04 ق.ظ

Cheers. A good amount of information!

cost of cialis cvs wow cialis 20 cialis pills price each can i take cialis and ecstasy only here cialis pills cialis 30 day trial coupon tarif cialis france purchase once a day cialis when will generic cialis be available cipla cialis online
http://canadianorderpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 05:04 ب.ظ

Kudos! Good stuff!
canadian pharcharmy online canada medication canadianpharmacyusa24h is it legal drugstore online canada good canadian online pharmacies canadianpharmacy canadian pharcharmy online canada vagra online canadian discount pharmacies best canadian pharmacy
http://canadiantousapharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 03:25 ق.ظ

Really all kinds of terrific data.
canadian pharcharmy online pharmacy canada trusted pharmacy canada scam online pharmacy canada online canadian pharmacies buy viagrow pro canada vagra canada online pharmacies surrey buy viagra usa canadian pharmacies online prescriptions
http://www.centrumkb.pl/2014/
یکشنبه 18 فروردین 1398 03:21 ب.ظ
ブランドバッグコピー激安
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 05:19 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff.
if a woman takes a mans cialis weblink price cialis buy cialis online nz cialis dose 30mg if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg cost cialis taglich cialis 5 mg effetti collateral the best choice cialis woman click here cialis daily uk
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis 20mg preis cf legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa cialis for sale comprar cialis 10 espa241a buy cialis the best site cialis tablets generic for cialis cialis vs viagra cialis 20mg preis cf
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Truly a good deal of terrific data!
cialis daily dose generic rezeptfrei cialis apotheke purchasing cialis on the internet cialis generico in farmacia cialis side effects generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis professional from usa where cheapest cialis cialis coupons
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:36 ق.ظ

You actually explained it effectively!
cialis kaufen wo how does cialis work tadalafil tablets buy brand cialis cheap sialis walgreens price for cialis online cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg funziona how do cialis pills work
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Truly all kinds of fantastic advice!
rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg effetti collateral generic cialis at the pharmacy tadalafil cialis official site cialis for sale in europa price cialis per pill estudios de cialis genricos prix cialis once a da sublingual cialis online
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:11 ق.ظ

With thanks, Lots of info!

cialis australia org buying cialis on internet order a sample of cialis if a woman takes a mans cialis effetti del cialis online cialis legalidad de comprar cialis acquisto online cialis enter site very cheap cialis cialis cipla best buy
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:59 ب.ظ

Really all kinds of beneficial facts.
cialis en 24 hora cialis en 24 hora cialis australian price cialis generico postepay cialis online cialis pills cialis 100 mg 30 tablet try it no rx cialis cialis herbs preis cialis 20mg schweiz
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo