تبلیغات
..::هنر21::.. - نرم افزار حسابداری صندوق

..::هنر21::..

نرم افزار حسابداری صندوق

نویسنده :امیر 21
تاریخ:جمعه 19 خرداد 1391-11:23 ب.ظ

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری صندوق:

صندوق‌ ‌های قرض الحسنه فامیلی دیرپای مردمی، متشکل از اعضای خانواده و فامیل،‌ ‌ساکنان محله ها، صندوق های کارمندی و کارگری و هیئت های محلی به عنوان یک‌ ‌پدیده مثبت اجتماعی چرخش سریع کلید کارگشایی در قفل تامین بخشی از نیازهای‌ ‌مالی و اضطراری برای اعضای آنهاست. این صندوقها کاغذبازی های متداول،‌ ‌معرفی ضامن و زمان بری های گاه چندین ماهه برای طی شدن مراحل کار در منابع‌ ‌رسمی پولی را ندارند. مضاف اینکه پارتی بازی هم اساسا در فلسفه ایجاد‌ ‌این‌گونه صندوق های قرض الحسنه جایی ندارد. تنها اعتماد، سرمایه معنوی و‌ ‌داد و ستد این گونه صندوقها محسوب می شود. تار و پود صندوق های قرض الحسنه‌ ‌فامیلی و محلی و صنفی، واقعیت مفاهیم همدلی و همت جمعی را برمی تاباند که‌ ‌در معنای لغوی کلی چنین تعریف و مضمونی دارد: خواستن چیزی خواه پول و خواه‌ ‌غیر آن در چارچوب ارتباط نیکو و اخلاص عمل در معاشرت و داد و ستد با‌ ‌دیگران و در نهایت واپس دادن آن.‌
‌صندوق قرض الحسنه فامیلی از طرف شرکت نواندیشان نصف‌ ‌جهان جهت صندوق های فامیلی طراحی گردیده است و کلیه حقوق معنوی آن برای‌ ‌پدیدآورنده آن محفوظ می باشد.‌‌

هر صندوق فامیلی برای انجام خدمات خود مراحلی را‌ ‌انجام می دهد که هر یک در فرمهای برنامه لحاظ شده است فقط در ابتدا‌ ‌یادآوری موارد کلی در این رابطه مفید می باشد.‌‌
۱) در ابتدا اطلاعات کلیه اعضاء به همراه پس انداز اولیه آنها ثبت می گردد.‌‌
۲‌ ) هر یک از اعضاء به طور ماهیانه مبلغی ثابتی را به پس انداز خود اضافه می کنند.‌‌
۳‌) وامی که به اعضاء پرداخت می شود از موجودی صندوق کسر می گردد و دریافت کننده ، مبلغ وام و کارمزد را بدهکار می شود.‌‌
۴‌) برای پرداخت اقساط وام و کارمزد از طریق فرم واریز ماهیانه اقدام می گردد.‌‌
۵‌) مساعده پرداختی به اعضاء نیز در فرم واریز ماهیانه دریافت می گردد.‌‌
۶‌) هزینه های ثبت شده نیز از موجودی کسر می گردد.‌‌
۷‌) از طریق گزارش صندوق موجودی آن قابل رویت می باشد.‌‌
۸‌) بهتر است گزارش صندوق در محدوده یک ماه چاپ شده و مانده ابتدای آن با مانده انتهای ماه قبل مقایسه و بایگانی شود.‌‌
۹‌) خروج از فرم نه تنها با کلیک کردن روی کلید خروج قابل انجام است بلکه‌ ‌از طریق صفحه کلید به صورت خ‌Alt+ ‌نیز امکان پذیر می باشد. همین‌طور ی‌Alt+ ‌برای ویرایش و ح‌Alt+ ‌برای حذف قابل دسترس است.‌ ‌
● برخی از ویژگیهای نرم افزار حسابداری آسان حساب‌ :
▪ ‌ثبت اطلاعات اعضاء‌:‌
این فرم که بوسیله کلید۵F ‌‌نیز قابل دسترسی سریع می‌‌ ‌باشد اولین مرحله از ثبت اطلاعات می باشد.اطلاعات پایه اعضاء ( شامل: ‌ ‌شماره عضویت ، تاریخ عضویت ، نام ، نام خانوادگی ، مشخصات شناسنامه ای ،‌ ‌پس انداز اولیه ، پس انداز ماهیانه ، اقساط ماهیانه و ... ) در این قسمت‌ ‌ثبت می شود. برای ثبت عضو جدید کافی است دکمه ویرایش را انتخاب نموده و‌ ‌مشخصات وی را در آخرین ردیف جدول وارد نمایید. در همین حالت می توان‌ ‌اطلاعات قبلی را نیز اصلاح نموده و یا ردیف انتخاب شده را حذف کرد. عملیات‌ ‌فیلترکردن و جستجوی تعدادی از اعضاء با یک عنوان خاص در نام خانوادگی نیز‌ ‌از طریق قسمت جستجو انجام می شود. اطلاعات ثبت شده را می توان به ترتیب‌ ‌نام خانوادگی شماره عضویت و نوبت دریافت وام رویت نمود. ستون نوبت را‌ ‌نه تنها می‌توان به صورت دستی اصلاح نمود بلکه این امکان به صورت خودکار وجود‌ ‌دارد تا پس از دریافت وام ، فرد دریافت کننده به انتهای نوبت انتقال یابد.‌
‌شایان ذکر است مبلغ پس انداز اولیه براساس تاریخ عضویت به موجودی صندوق اضافه می گردد.‌
▪ ‌واریز ماهیانه اعضاء‌:‌
در این فرم که از طریق کلید۶F ‌ ‌نیز قابل دسترسی است‌ ‌مبالغی که اعضاء به طور ماهیانه یا دوره ای به صندوق واریز می کنند ، ثبت می‌ ‌شود. این مبالغ می تواند شامل ذخیره ماهیانه ، قسط وام ، کارمزد وام‌ ‌دریافتی ، عودت مبلغ مساعده و یا جریمه تاخیر اقساط باشد. اصولا مجموع‌ ‌مبالغ فوق به‌صورت یکجا طی تاریخ و مدرک مربوطه پرداخت می شود.‌‌
در عین‌ ‌حال که کلیه واریزی ها به موجودی صندوق اضافه می شود ، باید مد نظر داشت‌ ‌که در واقع مبلغ کارمزد وام و جریمه تاخیر درآمدهای حاصل شده می باشند.‌
‌همانند فرم اطلاعات اعضاء ، اصلاح و ثبت اطلاعات‌ ‌جدید با انتخاب کلید ویرایش قابل انجام بوده و می توان هر یک از سطرها را‌ ‌حذف نمود. با انتخاب سال و ماه های مختلف می توان اطلاعات ثبت شده قبلی را‌ ‌رویت نمود.‌
▪ ‌پرداخت وام‌:‌
‌اطلاعات وام پرداختی به اعضاء از طریق این فرم انجام می شود و با کلید۷F ‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع است.‌
‌پس‌ ‌از انتخاب عضوی که وام را دریافت می کند ، شماره وام ، تاریخ پرداخت ،‌ ‌مبلغ وام ، تعداد اقساط و مبلغ اقساط آن نیز ثبت می شود که با این عملیات‌ ‌مبلغ قسط و مانده وام این عضو در فرم اطلاعات اعضاء نیز اصلاح می گردد.‌
‌در ادامه درصد کارمزد و مبلغ کارمزد نیز ثبت می شود‌ ‌که جزء درآمدهای قابل حصول می باشد که اصلا دریافت کننده وام آنرا با‌ ‌اولین قسط پرداخت می کنند. پس از ثبت وام ، نوبت فرد در فرم اطلاعات اعضاء‌‌ ‌نیز با تائید پیغام مربوطه اصلاح می شود. همچین مبلغ وام از موجودی صندوق‌ ‌کسر می گردد.‌
▪ ‌پرداخت مساعده‌:‌
‌در این برنامه امکانی ایجاد شده است که بتوان به اعضائی که دچار مشکل شده اند مبالغی به صورت مساعده با بازپرداخت سریع پرداخت نمود.‌
‌مبلغ مساعده پرداختی به اعضاء از موجودی صندوق کسر‌ ‌گردیده و عودت این مبلغ از طریق واریز ماهیانه انجام میشود.در این فرم‌ ‌امکاناتی برای جستجو مساعده های پرداختی لحاظ شده و می توان آن‌را به وسیله‌ ‌کلید۸F ‌ ‌به سرعت اجرا نمود.‌
▪ پرداخت هزینه ها‌:‌
هزینه های صندوق فقط از طریق این قسمت انجام می شود و با کلید۹F ‌‌ ‌نیز قابل دسترسی سریع می باشد.‌
‌همانند‌ ‌فرمهای قبلی برای ثبت اطلاعات جدید باید روی کلید ویرایش کلیک نمود و‌ ‌هزینه های جدید را در آخرین ردیف ثبت کرد. همچنین باید مدنظر داشت که‌ ‌مبالغ ثبت شده بعنوان هزینه از موجودی صندوق کسر می گردد.‌
‌▪ گزارشهای صندوق‌:‌
‌این فرم از طریق کلید۱۰F ‌ ‌قابل دسترسی بوده و از طریق آن می توان موجودی صندوق را رویت نمود.‌ ‌
ـ گزارش گردش صندوق‌:
‌با این کلید نه تنها می توان گردش کلیه مبالغ واریزی‌ ‌و برداشتی را رویت نمود بلکه این امکان وجود دارد تا با وارد کردن محدوده‌ ‌تاریخ ، فقط گردش آن دوره و موجودی صندوق را تا پایان آن دوره گزارش کرد.‌
‌گزارش حساب اعضاء : این گزارش برای این طراحی شده تا‌ ‌بتوان در هر زمان صورتحسابی از کلیه عملیات مالی یکی از اعضاء را به وی‌ ‌ارائه نمود .همچنین وضعیت پس انداز و بدهی وی نیز کاملا مشخص می گردد.‌‌
▪ انجام قرعه کشی‌:‌
‌تعدادی از صندوق ها ترجیع می دهند درآمد های خود را‌ ‌از طریق قرعه کشی بین اعضاء تقسیم کنند و این قرعه کشی باید به نحوی‌ ‌براساس پس انداز اعضاء امتیاز بندی شود. در این فرم پس از امتیاز بندی در‌ ‌محدوده مشخص می توان تعداد انتخاب و مبلغ هر انتخاب را مشخص نمود تا خود‌‌ ‌برنامه قرعه کشی را انجام داده و جایزه هر یک از برندگان مشخص شود.‌
▪ ‌تهیه فایل پشتیبان‌:‌
‌تهیه فایل پشتیبان در این قسمت لحاظ شده است.‌
‌در پوشه برنامه یک پوشه بنامBackup ‌ ‌وجود دارد که‌ ‌فایل های پشتیبان به صورت خودکار در آن ذخیره می شود. البته برای فشرده سازی‌ ‌فایل پشتیبان فایلهای موجود در پوشهTools ‌ ‌نیز مورد نیاز می باشد.‌
‌با انتخاب کلید فایل پشتیبان برنامه یک نسخه فشرده‌ ‌شده از داده های برنامه بصورت فشرده در حالی که تاریخ روز در امتداد نام‌ ‌آن می باشد‌ .rar (۸۷۱۰۱۸) CashData ‌در پوشه مربوطه ذخیره می کندو پس از‌ ‌آن فرمی باز می شود تا این امکان برای شماره فراهم شود تا فایل پشتیبان را‌ ‌در محلی دیگر نیز ذخیره کنید.‌
▪ ‌تنظیمات برنامه‌:‌
‌تنظیمات کلی برنامه در این قسمت انجام می شود
۱ ) ثبت نام صندوق جهت نمایش در عنوان برنامه و گزارشات
۲‌) تعیین رمز ورود برنامه: شخصی که قصد دارد وارد برنامه شود باید این کد را بداند.‌‌
۳‌) بصورت پیش فرض کد ثبت شده بصورت رمز نمایش می یابد و برای رویت آن باید پس از انتخاب آن کلیدCTRL ‌ ‌را فشرد.‌‌
۴‌) قابل‌ ‌نصب بر روی ویندوز های بالاتر از ویندوزXP ‌ ‌لازم به ذکر است شما برای‌ ‌اجرای برنامه به نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office Access ‌ ‌احتیاج دارید که‌ ‌با نصب نرم افزار۲۰۰۳ Microsoft Office ‌ ‌می توانید از برنامه استفاده‌ ‌نمایید.‌‌داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 05:19 ق.ظ

Cheers. Helpful stuff.
if a woman takes a mans cialis weblink price cialis buy cialis online nz cialis dose 30mg if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg cost cialis taglich cialis 5 mg effetti collateral the best choice cialis woman click here cialis daily uk
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis 20mg preis cf legalidad de comprar cialis il cialis quanto costa cialis for sale comprar cialis 10 espa241a buy cialis the best site cialis tablets generic for cialis cialis vs viagra cialis 20mg preis cf
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Truly a good deal of terrific data!
cialis daily dose generic rezeptfrei cialis apotheke purchasing cialis on the internet cialis generico in farmacia cialis side effects generic cialis pro cialis generic tadalafil buy cialis professional from usa where cheapest cialis cialis coupons
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:36 ق.ظ

You actually explained it effectively!
cialis kaufen wo how does cialis work tadalafil tablets buy brand cialis cheap sialis walgreens price for cialis online cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg funziona how do cialis pills work
buy cialis online without a prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 03:34 ب.ظ

Truly all kinds of fantastic advice!
rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg effetti collateral generic cialis at the pharmacy tadalafil cialis official site cialis for sale in europa price cialis per pill estudios de cialis genricos prix cialis once a da sublingual cialis online
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 04:11 ق.ظ

With thanks, Lots of info!

cialis australia org buying cialis on internet order a sample of cialis if a woman takes a mans cialis effetti del cialis online cialis legalidad de comprar cialis acquisto online cialis enter site very cheap cialis cialis cipla best buy
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:59 ب.ظ

Really all kinds of beneficial facts.
cialis en 24 hora cialis en 24 hora cialis australian price cialis generico postepay cialis online cialis pills cialis 100 mg 30 tablet try it no rx cialis cialis herbs preis cialis 20mg schweiz
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 03:54 ق.ظ

Nicely put. Regards!
we choice cialis uk tadalafil wow look it cialis mexico cialis canada cialis 5 mg buy cialis et insomni cialis generic cialis with 2 days delivery cialis billig free generic cialis
buy tadalafil no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 03:21 ب.ظ

Kudos, I appreciate it!
cialis qualitat cialis bula cialis prices in england cialis 5 mg canadian cialis rezeptfrei cialis apotheke generic cialis 20mg tablets generico cialis mexico cialis bula tarif cialis france
Cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Truly tons of great knowledge!
buy cialis trusted tabled cialis softabs tadalafil 20mg online cialis india cialis 100mg cost 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis with 2 days delivery cialis tadalafil precios de cialis generico tarif cialis france
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:00 ب.ظ

Valuable postings. With thanks!
cialis ahumada cialis side effects dangers where do you buy cialis cialis price thailand cialis in sconto cialis usa cost cialis prezzo di mercato cialis et insomni cialis side effects dangers cialis without a doctor's prescription
buy cials online
شنبه 10 آذر 1397 03:10 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cialis 20 mg sublingual cialis online legalidad de comprar cialis side effects of cialis generic cialis pill online cialis 20mg prix en pharmacie tesco price cialis how does cialis work generic cialis at the pharmacy generic cialis with dapoxetine
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 03:55 ب.ظ

Many thanks! An abundance of advice.

female cialis no prescription cialis coupons click here cialis daily uk cialis cipla best buy we like it cialis price wow cialis tadalafil 100mg costo in farmacia cialis cialis sale online compare prices cialis uk where to buy cialis in ontario
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:09 ق.ظ

You stated this really well.
estudios de cialis genricos cialis para que sirve we choice cialis uk legalidad de comprar cialis cialis online cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices in england compare prices cialis uk safe site to buy cialis online cialis official site
buy cheap cialis in canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:46 ب.ظ

You actually mentioned it adequately!
cialis 5 mg effetti collateral acquistare cialis internet buy cialis online cheapest female cialis no prescription how to purchase cialis on line viagra vs cialis vs levitra acheter cialis meilleur pri cialis from canada cialis for sale south africa generic cialis tadalafil
buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:49 ق.ظ

Terrific postings, Thank you.
cialis uk next day cialis pas cher paris cialis side effects dangers cialis 20 mg cost we use it cialis online store 200 cialis coupon generic cialis at the pharmacy precios de cialis generico cialis per paypa cialis cipla best buy
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:19 ب.ظ

You expressed it terrifically.
cialis name brand cheap side effects of cialis generic cialis with dapoxetine acquisto online cialis discount cialis enter site very cheap cialis generic low dose cialis tadalafil 20mg acheter du cialis a geneve cialis sale online
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:15 ق.ظ

Great postings, Thank you!
enter site very cheap cialis wow look it cialis mexico viagra or cialis cialis alternative when can i take another cialis get cheap cialis cialis 10 doctissimo generic cialis pill online cialis sicuro in linea cialis dosage recommendations
generic levitra
جمعه 20 مهر 1397 01:43 ق.ظ

With thanks, Very good information!
vardenafil buy levitra online buy levitra generic levitra 20 mg generic levitra levitra online buy 10 mg levitra levitra 10 mg kopen levitra 20 mg buy levitra online
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 02:38 ب.ظ

You actually stated that effectively!
cialis 20 mg cut in half cialis 10mg prix pharmaci cialis uk how much does a cialis cost cialis e hiv discount cialis cialis for sale south africa cialis side effects generic cialis at the pharmacy cialis sans ordonnance
Buy cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 09:24 ق.ظ

Amazing info. Cheers.
prix cialis once a da cialis 100 mg 30 tablet where do you buy cialis cialis 5mg billiger cialis 5mg billiger how to purchase cialis on line cialis generique cialis 5 mg buy cialis herbs cialis 5 mg effetti collateral
pharmacy canada best
شنبه 31 شهریور 1397 11:05 ب.ظ

Information nicely taken..
canadian pharmacy no prescription online canadian pharmacies online canadian pharmacy canada drug pharmacy online pharmacies in usa canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy world online pharmacies mexico prescriptions from canada without pharmacy canada best
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:49 ب.ظ

Helpful stuff. Thanks a lot!
cialis tablets australia cialis ahumada what is cialis safe site to buy cialis online price cialis per pill acquisto online cialis generic cialis soft gels cialis online deutschland deutschland cialis online only here cialis pills
http://cialisvonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:41 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis online nederland ou trouver cialis sur le net how much does a cialis cost cialis sans ordonnance cialis 20 mg best price cialis 5 mg schweiz cialis side effects dangers cialis patent expiration buy cialis cheap 10 mg prices for cialis 50mg
canadianpharmacyies.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:33 ق.ظ

Thanks. A lot of facts.

drugstore online shopping reviews global pharmacy canada canada pharmacies online prescriptions online pharmacy canadian medications pharmacy canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmacys canadian medications pharmacy canadianpharmacyusa24h the best canadian online pharmacies
where to buy viagra pills
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:46 ق.ظ

Regards! Great information!
where buy viagra uk cheap viagra with prescription buy viagra sildenafil viagra alternative canadian pharmacy viagra buy viagra paypal viagra prescription viagra without presc uk sildenafil usa viagra buy online usa
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:35 ب.ظ

Truly tons of terrific advice!
cialis generico milano wow cialis 20 only now cialis for sale in us cialis daily reviews does cialis cause gout cialis et insomni cialis cipla best buy cialis prezzo di mercato canadian cialis enter site very cheap cialis
http://cialisky.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:15 ق.ظ

Amazing loads of fantastic data.
look here cialis order on line where to buy cialis in ontario cialis tadalafil online cialis super kamagra cialis price thailand we choice free trial of cialis achat cialis en itali cialis sicuro in linea cialis rezeptfrei sterreich buy cialis sample pack
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:40 ب.ظ

Good content. Cheers!
cialis mit grapefruitsaft enter site natural cialis chinese cialis 50 mg acheter cialis meilleur pri sialis cost of cialis per pill viagra cialis levitra cialis prices in england enter site natural cialis cialis generico online
uk online viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:06 ق.ظ

Thanks! Ample info.

viagra no rx viagra online pharmacy viagra viagra online cheap uk online pharmacy viagra uk how to get viagra where to order viagra online generic viagra online uk cheap online pharmacy uk how buy viagra buy generic viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo