تبلیغات
..::هنر21::.. - نرم افزار حسابداری حسابرس 7

..::هنر21::..

نرم افزار حسابداری حسابرس 7

نویسنده :امیر 21
تاریخ:شنبه 20 خرداد 1391-12:06 ب.ظ

اطلاعاتی در مورد نرم افزار حسابداری حسابرس 7:تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه همچون:

- آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب سازی ستون بدهکاران و بستانکاران در سند حسابداری.
- تعریف و تدوین کلیشه اسناد برای صدور اسناد حسابداری اتوماتیک.
- تنظیم و تعریف تفصیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف توسط کاربر بطور دلخواه.
- ثبت اسناد حسابداری در سه مرحله پیش نویس ، موقت ، دائم.
- کپی از یک یا چند سند دیگر در سند جاری.
- کپی از آرتیکل های سند حسابداری در سند جاری.
- تعریف صندوق های شرکت به تعداد دلخواه.
- صدور سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل.
- بستن حسابهای موقت و صدور کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی.
- مرتب سازی آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها بر مبنای روال مشخص شده توسط کاربر.
- درج شرح های تکمیلی علاوه بر شرح آرتیکل در اسناد حسابداری جهت درج شرح های اختصاصی.
- جستجو و مرتب سازی آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی.
- صدور قبوض دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورتهای نقد ، چک ، حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک.
- دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد و چک و حواله بانکی.
- صدور و چاپ رسید دریافت و پرداخت.
- چاپ اسناد حسابداری در سه فرمت.
- قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار اسناد بر اساس تاریخ.
- ثبت دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز.
- دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری.
- مدیریت گزارش گیری و شکل دهی دفاتر توسط کاربر.گزارشات سیستم حسابداری:

- تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها (چهار ، شش و هشت ستونی) در محدوده زمانی دلخواه و تعیین نمایش. حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر.
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفصیلی (چهار ، شش و هشت ستونی).
- تهیه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه.
- صورت حساب ریز تفصیلی های ویژه شامل (اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و ...).
- مانده حسابهای تفصیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری.
- مانده حسابهای معین در حسابهای کل.
- مانده حسابهای تفصیلی در معینهای مربوطه.
- حساب عملکرد سود و زیان.
- ترازنامه استاندارد.
- صدور کاربرگ.
- گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفصیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفصیلی و تفصیلی در معین.

امکانات سیستم خرید و فروش:

- تنظیم و تعریف مشتریان.
- تعیین مشخصات مشتریان از حیث طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل.
- حسابداری ، نشانی ، تلفن و ...
- تعریف بازاریاب و تنظیم نوع قرارداد و تعیین درصد آن.
- تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش.
- اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش.
- ثبت ، تعیین و تدوین کلیه خدمات مرتبط (خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای).
- ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید.
- ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش.
- چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده.
- تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش.
- ارتباط با دستگاه بارکدخوان.
- قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و ... .
- اعلام مانده پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش.
- اعلام موجودی کالا بصورت On Line و لحظه ای هنگام صدور فاکتور فروش.

گزارشات خرید و فروش:

- صورت فروشندگان و خریداران یک کالا.
- صورت عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا.
- صورت عملکرد یک شخص با کالاها.
- صورت کالاهای خریداری شده از یک شخص.
- صورت کالاهای فروخته شده به یک شخص.
- صورت ارائه دهندگان یک نوع خدمات.
- صورت دریافت کنندگان یک نوع خدمات.
- صورت خدمات ارائه شده به یک شخص.
- صورت خدمات دریافت شده از یک شخص.
- گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش.
- صورت عملکرد یک کالا با بازاریابان.
- صورت عملکرد یک بازاریاب با کالاها.
- گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه هر یک از فاکتورها.
- گزارش از پورسانت های کالاهای فروش رفته.
- گزارش سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا.
- آنالیز ماهانه فروش کالا.

امکانات سیستم انبار:

- معرفی انبار به تعداد دلخواه و توزیع موجودی اولیه کالاها در انبار.
- تعریف و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای کالاها.
- تعریف واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و تعیین ضریب تبدیل بین واحدهای فرعی و اصلی.
- معرفی مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، روش قیمت گذاری و طبقه بندی آن.
- کنترل نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا درهر انبار.
- قیمت گذاری کالا به سه روش  ، میانگین و میانگین موزون و FIFO.
- صدور حواله انبار و رسید کالا مستقل از دایره خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی.
- تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به انتقال کالاها ما بین انبارها.
- چاپ رسید و حواله انبار.
 
گزارشات سیستم انبار:

- کارت حسابداری موجودی کالا (تعدادی).
- کارت موجودی کالا (ریالی).
- گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری).
- صورت موجودی های جنسی انبارها.
- صورت موجودی های جنسی به تفکیک حد سفارش کالاها.
- آمارگردش کالاها بر اساس برگه های انبار.

امکانات سیستم اموال و داراییها:

- ثبت و تعریف کلیه گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت(جهت مصارف داخلی یا فروش).
- ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
- ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
- ملاحظه کامل مشخصات تمامی مشتریان مرتبط با خرید یا فروش اموال.
- ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید یا فروش اموال.
- ملاحظه فهرست کامل فاکتورهای خرید یا فروش اموال.
- ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال.
- ثبت ذخایراستهلاک اموال مختلف در روشهای متفاوت مطابق با اصول قانون مالیات های مستقیم (روش مستقیم،نزولی، ارزش ویژه ...).

گزارشات سیستم اموال و داراییها:

- صورت موجودی اموال.
- صورت موجودی گروه های اموال.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک:

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیهحساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک:

- چاپ روی چک در قالبهای مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.

امکانات سیستم چک و بانک:

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).
- ثبت چک های ابتدای دوره شرکت.
- صورت وضعیت گردش یک اموال.
- صورت وضعیت ذخایر استهلاک اموال.
- صورت اموال خریداری شده.
- صورت اموال فروخته شده.
- صورت اموال تعمیر شده.
- صورت فروشندگان اموال.
- صورت خریداران اموال.
- صورت تعمیرکنندگان اموال.
 
امکانات سیستم چک و بانک:

- چاپ روی چک در قالبها ی مختلف.
- ثبت کلیه تفضیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت.
- ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت).داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
international pharmacy
یکشنبه 9 تیر 1398 05:36 ق.ظ
Superb, what a blog it is! This weblog presents useful facts to us, keep it up.
cheap cialis 5mg
شنبه 10 فروردین 1398 05:08 ب.ظ
vsjgkjbw achat tadalafil 20mg pas cher http://www.cialissom.com/ cheap cialis super active [url=http://cialissom.com/]cheap cialis cost[/url]
how to make tadalafil at home
slither io hack
جمعه 4 اسفند 1396 08:00 ب.ظ
برای همه چی، برای من خوب است که به این صفحه وب مراجعه کنم، از اطلاعات بی ارزش است.
Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:35 ق.ظ
I am extremely impressed with your writing skills and
also with the layout on your blog. Is this a
paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the
excellent quality writing, it is rare to see a
great blog like this one nowadays.
Where are the femur tibia and fibula?
شنبه 14 مرداد 1396 02:39 ق.ظ
Spot on with this write-up, I actually feel this amazing site needs a
lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the
advice!
Barbra
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:07 ب.ظ
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I
think I would never understand. It seems too complicated and extremely
broad for me. I am looking forward for your next post, I'll try to
get the hang of it!
Randy
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:43 ق.ظ
Howdy! This post could not be written much better!
Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He always kept preaching about this. I most certainly will send
this information to him. Fairly certain he will have a
great read. Thanks for sharing!
http://Tandrafanno.Wordpress.com/2015/06/26/is-hammer-toe-surgery-successful
سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 07:20 ب.ظ
I am very happy to read this. This is the type of manual that
needs to be given and not the accidental misinformation that's at the other
blogs. Appreciate your sharing this best doc.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 02:06 ق.ظ
I every time spent my half an hour to read this
weblog's content every day along with a cup of coffee.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo